เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 1400 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ ฯ