เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60 เวลา 0900 รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมจัดระเบียบการจอดรถใหม่ของข้าราชการกำลังพล วทบ.ณ ห้องประชุม 112