พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพลเพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ และร่วมกันลำเลียงอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมปลูกต้นดาวเรืองเพิ่มเติมในวันพุธที่ 2 ส.ค.60