เมื่อวันพุธที่ 2 ส.ค.60 เวลา 0900 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ./กรรมการพิจารณาระบบจำลองยุทธจากบริษัท Poly Technologies inc. นำเสนอข้อมูลระบบจำลองยุทธ์ทางทหาร ณ ห้องประชุม ศพย.ยศ.ทบ. โดยมี รอง จก.ยศ.ทบ.(1) เป็นประธานการประชุม