ผบ.วทบ.เป็นประธานประชุมเตรียมการรับการตรวจจากคณะชุดตรวจ สตน.ทบ.ในวันพุธที่ 2 ส.ค.60