ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม ขออนุมัติแผนการฝึกอำนวยการยุทธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 112 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60