ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมปรับปรุงหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 และแก้ไขระเบียบ วทบ.ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 112 ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60