พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพลเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน และ รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) ชี้แจงการปฏิบัติเพิ่มเติม พร้อมฝึกทบทวบวินัยลูกจ้างและพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 1 ส.ค.60