เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 เวลา 0900 ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ในวันอังคารที่ 12 ก.ย.60 ณ ห้องประชุม 112