เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 ระหว่างเวลา 0800-1000 ได้รับเกียรติจาก Dr. John Blaxland มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ASEAN Security Challenges : A View from Australia" ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210