เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.ค.60 เวลา 1100 พ.อ.ฉกาจ ฯ เป็นผู้แทน วทบ.ร่วมพิธีปิดหลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง รุ่นที่ 57 / นายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 ณ รร.กบ.ทบ.โดยมี จก.กบ.ทบ.เป็นประธานในพิธี