ประมวลภาพกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ฯ (เพิ่มเติม) ห้วง 11 - 13 ก.ค.60 ณ ห้อง 106