เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60 เวลา 1300 กสน.วทบ.จัดการอบรมการใช้ google calender เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนการปฏิบัติ ฯ ให้กับ ตัวแทน นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ. ณ ห้องสมุด ยศ.ทบ.(ส่วนแยก วทบ.)