รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำ อสอ.ใหม่ ของ วทบ. ครั้งที่ 1 ร่วมด้วย จนท.ที่เกี่ยวข้องสายส่งกำลังต่างๆ ณ ห้องอาหาร VIP วทบ. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60