รอง.ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุม การแถลงผลการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพบก พร้อมด้วย คณาจารย์และตัวแทน นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องประชุม 112 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค 60