พ.อ.กิตติชัยฯ รวมกำลังพล วทบ.เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 12 ก.ค.60