รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับตรวจของ สตน.ทบ. ณ ห้องประชุม 112 ในวันพุธที่ 12 ก.ค.60