เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ค.60 เวลา 0600 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของชุดคณะกรรมการทดสอบร่างกายข้าราชการ วทบ. ฯ