กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 9 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 24 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ค.60