กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย คณะแม่บ้าน สาขา ยศ.ทบ., นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 9 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 4 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60