รอง ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุมร่างมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ (รูปแบบใหม่) ณ ห้องประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60