ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.บก.วทบ.และ นขต.วทบ.ครั้งที่ 4/60 ประจำเดือน ก.ค.60 ณ ห้อง ประชุม 112 ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60