เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ค.60 เวลา 0800 คณะ ผบ.ชา พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน สาขา ยศ.ทบ.และข้าราชการกำลังพล วทบ.ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ยศ.ทบ.ประจำปี 2560 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ อุโบสถวัดน้อยนพคุณ เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ