คณะ ผบ.ชา , อาจารย์ และ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ร่วมแข่งขันกีฬา วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีการแข่งขันกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟยูนิแลนด์ จ.นครปฐม ในวันอังคารที่ 4 ก.ค.60 และการแข่งขันกีฬาภายในฯ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60