กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย กำลังพล วทบ.จำนวน 22 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 2 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 24 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60