ผบ.วทบ.ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเลือกสรรฯ ประเภทฝากเรียนฯ เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 63 โดยมี จก.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมวิชิตสรการ ยศ.ทบ.ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ค.60