กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ประกอบด้วย นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 จำนวน 1 นาย , กำลังพล วทบ.จำนวน 16 นาย และบุคคลภายนอก จำนวน 1 นาย รวมเป็นยอดจิตอาสาจำนวนทั้งสิ้น 18 นาย ณ ห้อง 106 ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60