พ.อ.กิตติชัย ฯ รวมแถวกำลังพล วทบ.เพื่อออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ในวันพุธที่ 5 ก.ค.60