เมื่อวันพุธที่ 5 ก.ค.60 กำลังพล วทบ.ร่วมกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดภายในอาคารและสำนักงานในภาพรวม