กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 12 นาย และบุคคลภายนอก 2 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60