ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จประจำปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปีหลัง ณ ห้อง 112 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60