ผบ.วทบ.กรุณาให้การต้อนรับ นายชาญศิลป์ ตรีนุุชกร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง "พลังงานกับความมั่นคงของประเทศไทย" ให้กับ นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้องเรียน 210 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60