ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศ จ.ส.ต.ให้กับ ส.อ.หญิง พันธ์วดี จันทรสุวรรณ์ พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ. และคณาจารย์ ร่วมเข้าพิธีฯ ณ สง.ผบ.วทบ.ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60