รอง.ผบ.วทบ.(ฝวก.) เป็นประธานการประชุม การแถลงผลการจัดทำยุทธศาสตร์กองทัพบก ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย รอง ผบ.วทบ.(ฝบห.) , คณาจารย์และตัวแทน นศ.หลักสูตรหลักประจำ วทบ.ชุดที่ 62 ณ ห้อง 112 ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค 60