เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60 เวลา 1000 ผบ.วทบ.รวมแถวนายทหารประทวนและลูกจ้าง เพื่อให้นโยบายและหลักการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจเครื่องแต่งกายกำลังพล