กิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 11 นาย และบุคคลภายนอก 3 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 14 นาย ณ ห้อง 106 ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค.60