ผบ.วทบ.และภรรยา กรุณามาตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาเข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธี ฯ ซึ่งมีกำลังพล วทบ.จำนวน 15 นาย และบุคคลภายนอก 5 นาย รวมยอดจิตอาสาทั้งสิ้น 20 นาย ณ ห้อง 106 ในวันเสาร์ที่ 1 ก.ค.60