ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก ศอ.บต.ณ.ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรม ลี การ์เดนส์ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.60