ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 เข้าสักการะพระบรมธาตุ ณ.วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60