ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ. นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.น.ศ. ณ.ห้องประชุม บก.ทภ.4 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60