ผบ.วทบ.และคณะ อจ.วทบ. นำนศ.วทบ.ชุดที่ 60 วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย และถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60