ผบ.วทบ.และคณะอจ.วทบ.นำนศ.วทบ.ชุดที่ 62 รับฟังการบรรยายสรุปจากฉก.จงอางศึก บริเวณด่านสิงขร เมื่อวันที่ 15 พ.ค.60