ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ วทบ. ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ.เมื่อวันที่ 4 พ.ค.60