รอง ผบ.วทบ.(ฝวก)เป็นประธานการบรรธรรมให้กับ กำลังพล วทบ.และนศ.วทบ.ชุดที่ 62โดย ผช.เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ณ.ห้องประชุมกิตติเสนา วทบ.เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60