ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศสุงขึ้น ณ.ห้องรับรอง วทบ.เมื่อวันที่ 3 พ.ค.60