รอง ผบ.วทบ.(ฝวก)และคณะ อจ.วทบ.นำ นศ.วทบ.ชุดที่ 62 เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก สนจ.ส.ก.และ กกล.บูรพา ณ.ห้องยุทธการ กกล.บูรพา เมื่อวันที่ 28 เม.ย.60