ผบ.วทบ.เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระและขอพรผู้บังคับบัญชา ณ.ห้องอาหาร วทบ. เมื่อวันที่ 11เม.ย.60