ผบ.วทบ.พร้อมด้วยกำลังพล วทบ.และนศ.วทบ.ชุดที่ 62 ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ณ.วทบ.เมื่อวันที่ 11 เม.ย.60