ผบ.วทบ.เป็นประธานในพิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ ณ.หอประชุมกิตติเสนา วทบ.เมื่อวันที่ 11.เม.ย.60