ผบ.วทบ.เป็นประธานการประชุม นขต.วทบ.และนขต.บก.วทบ.ครั้งที่ 2/60 ณ.ห้องประชุม 112 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60